16.05.2014
Informace o záplavách
v Srbsku

Vláda Republiky Srbsko vyhlásila 15.května stav ohrožení na území Srbska

Vláda Republiky Srbsko vyhlásila na území Srbska kvůli riziku povodní stav nouze. Toto rozhodnutí bylo přijato na základě návrhu Republikového štábu pro mimořádné události s cílem zvýšit kapacitu zapojení všech zúčastněných subjektů k ochraně a záchraně a zmírnění následků povodní.

Více informací na www.srbija.gov.rs